Arduino kezdőknek

Egyszerű példa a For ciklusra

Készíts egy ledet a szokott modon az Arduino csatlakozójába.

Most a 10. csatlakozót használd! Fontos lesz, mert a csatlakozó több lehetőséget biztosít mint az eddig használtak. (A szám előtt – jel található. Találsz ilyet más csatlakozók jelölésénél is.)

Programunk a 10. pontra csatlakoztatott ledet úgy működteti, hogy annak fényereje változni fog. A fényerő változása attól függ, hogy mekkora számértéket írunk a 10. csatlakozóra.  Kell egy változó, ez lesz az „i”. Értekének változása pedig egy ciklustól fog függeni. Nézzük a programot!
int i;

void setup() {
   pinMode(10,OUTPUT);
}

void loop()
{
   for (int i=0; i <= 1024; i = i + 1)
   {
      analogWrite(10, i);
      delay(10);
   }

}

 

 

Magyarázat a programhoz:

Előre beállítunk egy ‘i’ nevű változót, amit a program során használunk. ‘i’ értéke lehet bármilyen egész szám a program működése során.

 For utasítás hatására ‘i’ változó értéke változik, küönböző értékeket vesz fel.

for (int i=0  = KEZDŐDJÖN 0-tól az értékadás;

i <= 1024    =Addig végezze a ciklusmagba írt  feladatot, (sárga kiemelt rész) amig ‘i’ értéke nem lesz 1024 ;

i = i + 1        =’i’ értéke legyen előző érték+1)

Kiírja 10-es pontra az aktuális számértéket amit ‘i’ éppen felvett. A számértéktől függ a fényerő.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11